Historien

En NGI innovasjon – EMeralds historie

EMerald Geomodelling bygger på over 10 års forskning og erfaring innen innovativ luftbåren geofysikk til geoteknisk bruk ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Her er noen av de store milepælene:

2009 Første undersøkelse i Norge:

Innen et forskingsprosjekt for steinsprangfare utførte vi vår første norske luftbårne geoskanning. Demonstrasjonsprosjektet ble igangsatt for å finne ut om teknologien kunne identifisere skyveplan, for bedre å forstå mekanismene bak en million kubikkmeter stein som beveger seg mot Aurlandsfjorden på Vestlandet.

Aurland kommune, E-CO Energi og Norges forskningsråd finansierte dette studiet. Bjørn Sture Rosenvold fra Aurland kommune, Ola Gunleiksrud fra E-CO og Ulrik Domaas og Eystein Grimstad fra NGI  støttet denne innovative tilnærmingen. Undersøkelsen kartla skyveplan og store svakhetssoner langs en planlagt dreneringstunnel.

2013 Undersøkelse for veiutbygging:

For å øke effektiviteten i grunnundersøkelser for planlegging av 32 km ny motorvei gjennomførte vi den første geotekniske geoskanningen for å kartlegge dybde til berg og identifisere jordegenskaper knyttet til kvikkleireforekomster.

Vi gjennomførte dette pilotprosjektet innen et allerede pågående prosjekteringsarbeid som involverte konsulenter fra NGI og Cowi gjennom en kontrakt med Statens vegvesen (SVV). Arvid Sagbakken (SVV), Frode G. Bjørvik (Cowi) og Steinar Herman (NGI) var de ansvarlige geotekniske ingeniørene som tok risikoen ved å prøve en utestet metode. Undersøkelsesresultatene førte til reduksjon i de totale kostnadene for grunnundersøkelsene.

2015 Undersøkelse for regional jernbaneutbygging:

Inspirert av suksessen for veiprosjektet, bestilte Jernbaneverket en regional luftbåren undersøkelse for å støtte landets største jernbaneutbygging, InterCity-prosjektet. I prosjektet vil 270 km nye dobbeltspor med høyhastighetsbane bygges ut og forbinde Oslo med de omkringliggende knutepunkt.

Prosjektansvarlig, Anne-Lise Berggren, investerte i luftbåren geoscanning for å redusere geologisk usikkerhet tidlig i prosjektet. På bare seks uker ble 650 km2 dekket. De genererte berggrunnsmodellene ble brukt videre i planleggingsarbeidet.

2017 Internasjonalt prosjekt i byggefase:

Tidligere internasjonale undersøkelser for tunnelprosjekter ga grunnlag for en eksepsjonell oppgave i Sør-Amerika. Vi gjennomførte en undersøkelse i de høye Andesfjellene for å støtte et vannkraftprosjekt under tunnelkonstruksjonsfasen.

I dette unike prosjektet ble de leverte modellene brukt til å redusere geologisk risiko i forbindelse med gjenforhandlinger om byggekontrakten.

EMerald Geomodelling AS skal etableres som et uavhengig selskap tidlig i 2019. Pågående prosjekter utføres juridisk som NGI-prosjekter.

Ta Kontakt