Ansatte

Andreas A. Pfaffhuber (PhD), CEO 

Dr. Pfaffhuber har lang ledererfaring innen innovasjon, forskning, prosjektledelse, forretningsutvikling og vitenskapelig rådgivning. Pfaffhuber er visjonæren bak luftbåren geo-vitenskap. Han introduserte dette for NGI i 2007 for ressursutforskning, og senere for å utvikle denne unike kompetansen i geotekniske prosjekter. 

Pfaffhuber etablerte avdelingen geokartlegging ved NGI i 2012, med bakgrunn i et strategisk forskningsprosjekt. Geokartlegging utvikler, tilpasser og implementerer geofysiske-metoder, fjernanalyse og GIS-metoder i avanserte geotekniske prosjekter. Han har også vært en viktig bidragsyter i forretningsutvikling for NGIs datterselskap i Perth, Australia. 

Pfaffhuber har doktorgrad i anvendt geofysikk fra universitetet i Bremen (2006) og mastergrad i anvendte geofag fra det tekniske universitetet i Berlin (2001).

Craig William Christensen (MSc), VP Technology

I likhet med EMerald Geomodelling har Christensen et talent for å bygge bro mellom tilsynelatende ulike felt innenfor anvendt geovitenskap.

I sin MSc-avhandling kombinerte han geofysiske målinger og geomorfologiske observasjoner for å analysere grunnvannsforekomster i fjellområder. På samme måte leder han utviklingen av geostatiske algorimer som modellerer berggrunnstopografi ved å kombinere geofysiske data og data fra borehull, både i NGI og EMerald Geomodelling.

Christensen begynte sin karriere hos NGI som sommerstudent i 2013. Han tok en bachelorgrad i geologisk teknologi ved Queen’s University (2014), og fullførte sin mastergrad i geologi og geofysikk ved universitetet Calgary (2017). Hans talenter er anerkjent gjennom fagtunge priser fra blant annet Nasjonalt vitenskapelig og teknisk forskningsråd i Canada (NSERC) og Queen’s University.

Guro Huun Skurdal (MSc), VP Operations

Skurdal har en solid bakgrunn i geofysikk og geotekniske feltundersøkelser, med erfaring fra luftbårne geoskanningsdata og ledelse av geotekniske grunnundersøkelsesprosjekter. Hun ble første gang introdusert for luftbåren elektromagnetisme da hun tok sin mastergrad, som ble skrevet i samarbeid med NGI og Universitetet i Oslo (2016). Forbedring av oppløsning nær overflaten i luftbårne geoskanningsdata og sammenligning med geotekniske undersøkelser var kjernen i avhandlingen.

Erfaringen fra å jobbe både med geofysiske og geotekniske prosjekter gjør at Skurdal har tro på potensialet og fordelene ved å implementere luftbåren geoskanning som en del av store infrastrukturprosjekter. Forståelsen av den norske geotekniske industrien, kombinert med hennes kompetanse, gjør Skurdal til en naturlig forbindelse mellom EMerald Geomodelling og kunde.

Ta Kontakt