AI for effektive geotekniske grunnundersøkelser

august 22nd, 2019 22. august 2019

Ved den 17. ECSMGE (European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) i Reykjavik, Island, gir vi innsikt i hvordan smarte grunnundersøkelser fungerer, basert på integrering av geotekniske og geofysiske data ved hjelp av maskinlæring.

Å vurdere geologisk risiko er en betydelig del av planleggingen. Imidlertid er denne risikoen vanskelig å kontrollere gitt de høye kostnadene ved detaljerte grunnundersøkelser hvor tradisjonelle tilnærminger brukes, nemlig geotekniske boringer.

Kostnadsoverskridelser og forsinkelser i infrastrukturprosjekter er vedvarende utfordringer for ingeniører og prosjekteiere. Rapporterte gjennomsnittlige kostnadsoverskridelser fra 20 til 50 % for lineær infrastruktur er typisk.

Helikopter-geoskanning i Midt-Norge for Nye Veier AS i forbindelse med planlegging av ny motorvei.

(mer…)

Nye Veier undersøker grunnen fra luften

juli 30th, 2019 30. juli 2019

Denne artikkelen ble først publisert av Byggindustrien på www.bygg.no den 30.07.2019.

Nye Veier har tatt i bruk nye og kostnadsbesparende metoder for å kartlegge undergrunnen der veier og tunneler skal bygges.

This image has an empty alt attribute; its file name is 8466594.jpg
Teamet bak geoskanningsundersøkelsene; Andi A. Pfaffhuber (Emerald Geomodelling) (f.l), disiplinleder tunnel Nye Veier, Kari Charlotte Sellgren, Ib Faber (SkyTEM) og Craig W. Christensen (EMerald Geomodelling).

Nye Veier er i gang med fem store veiprosjekt langs E6 i Trøndelag. For første gang bruker Nye Veier det som kalles geoskanning i sine forberedende arbeider. Med bruk av helikopter og en hengende måleramme 35 meter under helikopteret som sender elektromagnetiske signaler ned i undergrunnen, er det mulig å kartlegge både tykkelse og type løsmasser og berg på en helt annen, og mer rasjonell måte enn det som har vært vanlig.

(mer…)

Bruker NGI-innovasjon til Indisk gigantveiprosjekt

mai 30th, 2019 30. mai 2019

National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) har som mål å sikre noen av de farligste ferdselsårene mellom sentrale deler av India og Kashmir-regionen. For å løse disse enorme utfordringene har de engasjert EMerald Geomodelling, gjennom NGI.

Noen av verdens farligste veistrekninger finner du i Jammu og Kashmir regionen av Himalaya. Flere av veiene er vinterstengt, og Indiske myndigheter bruker i dag helikopter for å sikre forsyninger. Derfor har NHIDCL satt i gang et omfattende prosjekt for utvikling av veier og infrastruktur i de nordligste områdene i India.

Helikoptergeoskanning i fjellterreng

(mer…)