Reduserer risiko i veiprosjekt med AI

mai 28th, 2020 28. mai 2020


Den nye traseen for E39 mellom Mandalselva og Lyngdal går gjennom utilgjengelig og kupert terreng. Nye Veier tar i bruk luftbåren geoskanning og AI, gjennom gründerbedriften EMerald Geomodelling, for å redusere risikoen i veiprosjektet.

(mer…)

De vil bergta Kina med «geoteknologien» ingen hadde tenkt på, men det begynte tilfeldig, med en kjærlighetshistorie

mars 10th, 2020 10. mars 2020


Teknologien som kan skanne skredfare fra lufta kan spare utbyggere for store kostnader. Men hadde det ikke vært for at gründer Andi Pfaffhuber i EMerald Geomodelling hadde forelsket seg, ville det neppe blitt noe av.

(mer…)

Geoskanner ny E18 for Nye Veier

februar 17th, 2020 17. februar 2020


EMerald Geomodelling og SkyTEM Surveys skal, på oppdrag for Nye Veier, kartlegge grunnforholdene i forbindelse med planlegging av ny E18 sørøst i Norge.

Det er tre planlagte veistrekninger på til sammen ca. 52 kilometer som skal geoskannes fra helikopter: Langangen til Rugtvedt, Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad.

(mer…)

Ronny Liverød har startet som VP Business Development

februar 6th, 2020 6. februar 2020


Vi er så glade for å ha Ronny Liverød med på laget som VP Business Development!

Les mer her (bare engelsk versjon)

(mer…)

EMerald Geomodelling blir selvstendig innovasjonsforetak

november 19th, 2019 19. november 2019


Det nyetablerte selskapet EMerald Geomodelling skal de neste årene jobbe for å tilby offentlig og privat næringsliv smartere ressursutnyttelse i planlegging av infrastruktur.

Innovasjonsforetaket baserer seg på flere års forskning hos Norges Geotekniske Institutt (NGI), og gjennom å kombinere geoskanning med maskinlæring ønsker innovasjonsforetaket å bidra til å løse store utfordringer innen infrastrukturprosjekter de kommende årene.

(mer…)

Bruker helikopter og elektromagnetisme: Reduserer boring langs nye E6

oktober 2nd, 2019 2. oktober 2019


Fra et gressdekket jorde i Stjørdal letter et helikopter. Under henger en sekskantet struktur på 342 m2 som veier 700 kg. Etter et par dagers flyging er til sammen 30 km2 av nye trasé for E6 gjennom Trøndelag dekket, 20 km2 på strekningene Ulsberg – Kvål og 10 km2 langs Kvithammar – Åsen.

(mer…)

Kunstig intelligens i geoteknikk

september 28th, 2019 28. september 2019


EMerald Geomodellings medgrunnlegger og VP Technology Craig W. Christensen skal være panelmedlem på den tredje internasjonale konferansen om informasjonsteknologi i geoteknikk (3rd International Conference on Information Technology in Geo-Engineering (ICITG)).

(mer…)

AI for effektive geotekniske grunnundersøkelser

august 22nd, 2019 22. august 2019


Ved den 17. ECSMGE (European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) i Reykjavik, Island, gir vi innsikt i hvordan smarte grunnundersøkelser fungerer, basert på integrering av geotekniske og geofysiske data ved hjelp av maskinlæring.

(mer…)

Nye Veier undersøker grunnen fra luften

juli 30th, 2019 30. juli 2019
This image has an empty alt attribute; its file name is 8466594.jpg


Nye Veier har tatt i bruk nye og kostnadsbesparende metoder for å kartlegge undergrunnen der veier og tunneler skal bygges.

Nye Veier er i gang med fem store veiprosjekt langs E6 i Trøndelag. For første gang bruker Nye Veier det som kalles geoskanning i sine forberedende arbeider. Med bruk av helikopter og en hengende måleramme 35 meter under helikopteret som sender elektromagnetiske signaler ned i undergrunnen, er det mulig å kartlegge både tykkelse og type løsmasser og berg på en helt annen, og mer rasjonell måte enn det som har vært vanlig.

(mer…)

Bruker NGI-innovasjon til Indisk gigantveiprosjekt

mai 30th, 2019 30. mai 2019


National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) har som mål å sikre noen av de farligste ferdselsårene mellom sentrale deler av India og Kashmir-regionen. For å løse disse enorme utfordringene har de engasjert EMerald Geomodelling, gjennom NGI.

(mer…)