Bruker helikopter og elektromagnetisme: Reduserer boring langs nye E6

oktober 2nd, 2019 2. oktober 2019

Denne artikkelen ble først publisert av Tekniske Ukeblad på www.tu.no den 02.10.2019

Elektromagnetiske felt, maskinlæring og algoritmer reduserer risiko og kostnad

Fra et gressdekket jorde i Stjørdal letter et helikopter. Under henger en sekskantet struktur på 342 m2 som veier 700 kg. Etter et par dagers flyging er til sammen 30 km2 av nye trasé for E6 gjennom Trøndelag dekket, 20 km2 på strekningene Ulsberg – Kvål og 10 km2 langs Kvithammar – Åsen.


Kari Charlotte Sellgren fra Nye Veier, Craig Christensen og Guro Huun Skurdal fra Emerald Geomodelling hadde høye forventninger før testflygningen startet i Stjørdal. (Foto: Joachim Seehusen)
(mer…)

Kunstig intelligens i geoteknikk

september 28th, 2019 28. september 2019

EMerald Geomodellings medgrunnlegger og VP Technology Craig W. Christensen skal være panelmedlem på den tredje internasjonale konferansen om informasjonsteknologi i geoteknikk (3rd International Conference on Information Technology in Geo-Engineering (ICITG)). Temaet er: hvordan har AI og maskinlæring påvirket bransjen vår, og hva er fremtiden? Her er hans perspektiv:Fortiden: Feilslått kommunikasjon

Tidligere har geofysikere slitt med å formidle fordelene ved geofysiske undersøkelser for geotekniske prosjekter. Selv om fordelene med billige, ikke-inngripende grunnundersøkelser kan være åpenbare, har det vært utfordrende å overbevise oppdragsgivere om å prøve mer innovative metoder for grunnundersøkelser.

(mer…)

AI for effektive geotekniske grunnundersøkelser

august 22nd, 2019 22. august 2019

Ved den 17. ECSMGE (European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) i Reykjavik, Island, gir vi innsikt i hvordan smarte grunnundersøkelser fungerer, basert på integrering av geotekniske og geofysiske data ved hjelp av maskinlæring.

Å vurdere geologisk risiko er en betydelig del av planleggingen. Imidlertid er denne risikoen vanskelig å kontrollere gitt de høye kostnadene ved detaljerte grunnundersøkelser hvor tradisjonelle tilnærminger brukes, nemlig geotekniske boringer.

Kostnadsoverskridelser og forsinkelser i infrastrukturprosjekter er vedvarende utfordringer for ingeniører og prosjekteiere. Rapporterte gjennomsnittlige kostnadsoverskridelser fra 20 til 50 % for lineær infrastruktur er typisk.

Helikopter-geoskanning i Midt-Norge for Nye Veier AS i forbindelse med planlegging av ny motorvei.

(mer…)