Hvordan Gjør Vi Det?

EMerald Geomodellings unike metode er basert på en tre-trinns metode:

  1. Geoskanning fra helikopter gir informasjon om grunnforholdene flere hundre meter under overflaten. Vi prosesserer dataene fra de elektromagnetiske målingene til en 3D-modell med geofysiske parametere, som for eksempel elektrisk resistivitet.
  2. Basert på resultatene fra geoskanningen utføres geotekniske boringer på strategiske lokasjoner. Boringene gir detaljert punktinformasjon, men er kostbare. Verdien maksimeres i siste trinn:
  3. Vårt team av eksperter kombinerer dataene, og bruker maskinlæringsalgoritmer til å lage 3D-modeller. Modellene gir full dekning med parametere som er relevante for videre bruk i planleggingsarbeidet.

Tradisjonelt sett er ingeniørgeologiske- og geotekniske undersøkelser i stor grad basert på boringer. I tidlig prosjektfase utføres boringer for å skaffe oversikt over grunnforholdene i hele området. Dermed blir ressurser brukt på overflødige boringer som gir lite verdi senere i prosjektet. Samtidig er avstandene mellom borehullene for store til å redusere den geologiske risikoen tilstrekkelig.

Geofysiske undersøkelser blir ofte undervurdert i prosjektplanleggingen. Samtidig mangler leveranser av geofysiske prosjekter ofte innslag fra geotekniske undersøkelser. Kun få ingeniører med spesialkompetanse kan utnytte potensialet i disse geofysiske dataene i full grad. Dette innebærer at store verdier går tapt.

Kombinasjonen av geofysiske- og geotekniske undersøkelser gir betydelig verdi. EMerald Geomodelling oppgraderer geofysiske leveranser til 3D-modeller med geoteknisk forståelige parametere og kvantifisert presisjon. Dette gir god oversikt over grunnforholdene i prosjektområdet. I stedet for å få punktinformasjon fra geotekniske sonderingslokasjoner får du bedre oversikt over jordegenskaper i hele prosjektområdet.

Kvikkleire