Hvordan Gjør Vi Det?

EMeralds unike metode er basert på en tre-trinns metode:

1. Geoskanning fra helikopter gir informasjon om grunnforholdene flere hundre meter under overflaten. Vi prosesserer data fra elektromagnetiske målinger til en 3D-modell med geofysiske parametere, som for eksempel elektrisk resistivitet.

2. Basert på resultatene fra geoskanningen utføres geotekniskeboringer på strategiske lokasjoner. Boringene gir detaljert punktinformasjon. Grunnundersøkelser er kostbare, men verdienmaksimeres i siste trinn:

3. Vårt team av eksperter kombinerer ulike data, og brukermaskinlæringsalgoritmer til å lage en 3D-modell. Modellene gir full dekning med parametere som er relevante for videre bruk i planleggingsarbeidet.

Tradisjonelt sett har ingeniørgeologiske- og geotekniske undersøkelser i stor grad basert seg på boringer. I en tidlig fase utfører man boringer for å skaffe oversikt over grunnforholdene i hele prosjektområdet. Dermed blir ressurser brukt påoverflødige boringer som gir lite verdi senere i prosjektet. Avstanden mellom borehullene forblir for store til å redusere den geologiske risikoen tilstrekkelig.

Geofysiske undersøkelser blir ofte undervurdert i prosjektplanleggingsfasen. Samtidig mangler leveranser av geofysiske prosjekter ofte innslag fra geotekniske undersøkelser. Kun få ingeniører med spesialkompetanse kan utnytte geofysiske data i full grad. Dette innebærer at store verdier går tapt. 

Kombinasjonen av geofysiske og geotekniske undersøkelser gir betydelig verdi. EMerald oppgraderer geofysiske leveranser til3D-modeller med geoteknisk forståelige parametere ogkvantifisert presisjon. Dette vil gi et godt grunnlag og full oversikt over grunnforholdene i prosjektområdet. I stedet for å få punktinformasjon fra geotekniske sonderingslokasjoner får dubedre oversikt over jordegenskaper i hele prosjektområdet.

Hvordan gjør vi det?