Hva Gjør Vi?

Ukjente grunnforhold er en av de største risikoene knyttet til store bygg- og anleggsprosjekter. EMerald Geomodelling leverer en sømløs overordnet kartlegging av grunnforholdene tidlig i prosjektet. Dette reduserer risiko og gir bedre grunnlag for kostnadsberegninger.

EMerald er den manglende forbindelsen mellom komplekse geofysiske modeller og geotekniske data. Ved å kombinere mange års erfaring med effektiv og nøyaktig maskinlæring leverer vi modeller med full 3D-dekning og kvantifisert presisjon. 

Tilgang til en komplett 3D-modell med relevant geoteknisk informasjon tidlig i prosjektet reduserer usikkerheten. Denne informasjonen gir et solid beslutningsgrunnlag for å kunne velge de mest gunstige stedene for videre grunnundersøkelser og risikovurdering i prosjektet.

EMerald Geomodelling gir deg fordeler som:

  • Overordnet oversikt over prosjektområdet
  • Informasjon tidlig i planleggingsfasen av prosjekter
  • Lavere og forutsigbare kostnader
  • Tid spart
Hvordan Gjør Vi Det?