Svartskifer

Bygging av infrastruktur innebærer ofte omfattende massehåndtering. Type bergart man skal bygge i eller som skal flyttes, avgjør både hvordan det kan håndteres og den påfølgende kostnaden. 

Spesielle typer svartskifer utgjør en risiko, fordi det skal håndteres som giftig avfall. I slike tilfeller øker kostnadene betydelig.

Det er vanskelig å identifisere giftige skifertyper med høyt sulfid- og uraninnhold, og skille disse fra andre ufarlige skifertyper uten geofysiske undersøkelser. 

Våre geofysiske modeller viser tydelig skille mellom problematiske og ufarlige skifertyper. Vi lager 3D-modeller som gir godt beslutningsgrunnlag i planleggingsfasen og reduserer risiko.

Svakhetsoner