Svakhetsoner

Bergkvalitet er rettningsgivende for byggemetoden og sikringsbehov både under og etter bygging. Kartlegging av svakhetssoner er en nøkkeloppgave i forarbeidet til et prosjekt. Enkelte svakhetssoner synes på overflaten, men det er forbundet risiko ved å basere seg på slike observasjoner alene.

Kvaliteten i berg har mye å si for gjennomførbarheten av et prosjekt. Bergmasser med høy kvalitet er et ideelt materiale å bygge i. Oppdagelse av ukjente svakhetssoner fører til forsinkelser, økte kostnader og risiko.

Berg av høy kvalitet er praktisk talt transparent i elektromagnetiske skanninger, mens større svakhetssoner gir kraftig utslag. 3D-modellen viser strøk og fall av potensielle soner, og gir større innsikt i observasjoner på overflaten. Det gir oss muligheten til å beregne hvor en planlagt tunnel kan støte på problematiske forhold.