Dybde til berg

Dybde til berg refereres ofte til som bergkote, bergoverflate eller løsmassetykkelse, og beskriver avstanden fra jordoverflaten ned til fast berg.

Bygging av infrastruktur innebærer ofte omfattende massehåndtering. Den kostnadsbestemmende faktoren er om man skal bygge på eller i løsmasse eller berg. Kunnskap om grensen mellom løsmasse og berg bestemmer ofte den geologiske risikoen i planleggingsfasen. 

De aller fleste geologiske materialer har en sterk geofysisk kontrast mellom sedimenter og berggrunn. Vi kan identifisere denne grensen ved hjelp av maskinlæring og bygge 3D-modeller med kvantifisert presisjon.

Omfattende forsøk har vist at nøyaktigheten til løsmassetykkelse kan være inntil 20 prosent, avhengig av antall boringer tilgjengelig for integrasjon. For undersøkelser tidlig i prosjektet kan så lite som ett borehull per kvadratkilometer være tilstrekkelig for å bygge en regional modell.

Svartskifer