Bruker NGI-innovasjon til Indisk gigantveiprosjekt

mai 30th, 2019 30. mai 2019

National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) har som mål å sikre noen av de farligste ferdselsårene mellom sentrale deler av India og Kashmir-regionen. For å løse disse enorme utfordringene har de engasjert EMerald Geomodelling, gjennom NGI.

Noen av verdens farligste veistrekninger finner du i Jammu og Kashmir regionen av Himalaya. Flere av veiene er vinterstengt, og Indiske myndigheter bruker i dag helikopter for å sikre forsyninger. Derfor har NHIDCL satt i gang et omfattende prosjekt for utvikling av veier og infrastruktur i de nordligste områdene i India.

Helikoptergeoskanning i fjellterreng


Veisikkerhet på agendaen

Utfordringen NHIDCL står ovenfor er å bygge trygg infrastruktur på den mest effektive måten. For å kunne gjennomføre dette trenger de kunnskap om grunnforhold og eventuelle svakhetssoner. For å sikre gode beslutningsgrunnlag tar de i bruk en NGI innovasjon gjennom EMerald Geomodelling. Innovasjonen benytter geoskanning fra helikopter, som gir gode data over grunnforholdene i området.

– Det er en utfordrende oppgave å planlegge, designe og vedlikeholde infrastruktur i Himalaya, sier Sanjeev Malik, administrerende direktør i NHIDCL. Vi ser frem til å implementere disse innovative norske teknikkene for å støtte vårt overordnende mål: prosjekter med høy effektivitet.

Det er første gang denne teknologien brukes i India til kartlegging av grunnforhold til tuneller. Teknologien og undersøkelse gjør det mulig å lage ingeniørgeologiske modeller. Disse gir et godt beslutningsgrunnlag for videre planlegging av veitraseene. Nettopp for å sikre trygg ferdsel hele året.

Ekstreme forhold

EMerald Geomodelling skal bidra med informasjon til bygging av fire tuneller på til sammen fem mil. Områdene strekker seg fra dype daler til høye fjell, og det høyeste veipasset er på 5500 moh. Dette er over 100 høydemeter mer enn Mount Everest Base Camp.

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Det er ekstreme variasjoner i terreng, som gir store utfordringer for trygg  ferdsel. I tillegg må man ta høyde for forhold som skred og snøvær. De eksisterende veiene kan være stengt fra oktober til mai på grunn av forholdene. Vi gleder oss til å bidra til effektiv og velfungerende infrastruktur slik at folk kan ferdes trygt i dette vakre området, sier Andreas Pfaffhuber, administrerende direktør EMerald Geomodelling.

Det er første gang slike målinger gjennomføres i så høye fjell. Vanlige helikoptre strekker ikke til. Derfor brukes indiske millitærhelikopter til å gjennomføre målingene. Målingene skal gjennomføres allerede i sommer og ingeniørgeologiske modeller leveres tidlig høsten 2019.

Grenseløst samarbeid

Prosjektet leveres i et samarbeid med Anandjiwala Infra Advisory i India og SkyTEM Surveys fra Danmark. SkyTEM er EMerald Geomodellings teknologipartner. De stiller med avansert måleutstyr som skal brukes i prosjektet.

Målemetoden baserer seg på elektromagnetiske signaler som er følsomme for variasjoner i grunnen. Dermed kan signalene påvise svakhetssoner som skjuler seg dypt i fjellet. Anandjiwala Infra Advisory er et etablert indisk ingeniørfirma som støtter prosjektet med lokal kunnskap. Dette er helt nødvendig for at den utfordrende logistikken som skal til å komme i mål.