Ukjente grunnforhold er en av de største risikoene knyttet til store bygg- og anleggsprosjekter.

EMerald reduserer risiko og gir bedre grunnlag for kostnadsberegninger.

Vi tilbyr den manglende forbindelsen mellom komplekse geofysiske modeller og geotekniske data.

Ukjente grunnforhold er en av de største risikoene knyttettil store bygg- og anleggsprosjekter.

EMerald reduserer risiko og gir bedre grunnlag for kostnadsberegninger.

Vi tilbyr den manglende forbindelsen mellom komplekse geofysiske modeller og geotekniske data.

Geoskanning fra helikopter gir informasjon om grunnforholdene hundre meter under overflaten.

Sammen med strategisk plassert geoteknisk drilling basert på undersøkelsen identifiserer vi risiko slik som

Kvikkleire

r_0001

Bergkote

r_0001

Svartskifer

r_0001

Svakhetsoner

r_0001

Vårt team av eksperter kombinerer til slutt dataene og omdanner de til 3D-modeller ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer.

Modellene gir full dekning med relevante parametere videre i planleggingsarbeidet.

Read more about our machine-learning technology

Emerald Geomodelling gir deg fordeler slik som:

  • En komplett oversikt over ditt prosjektområde
  • Tidlig prosjektplanlegging
  • Lavere of forutsigbare kostnader
  • Tid spart
Ta Kontakt
Hva Gjør Vi?