Ukjente grunnforhold er en av de største risikoene knyttet til store bygg- og anleggsprosjekter.

EMerald reduserer risiko og gir bedre grunnlag for kostnadsberegninger.

Vi tilbyr den manglende forbindelsen mellom komplekse geofysiske modeller og geotekniske data.

Geoskanning fra helikopter gir informasjon om grunnforholdene hundrevis av meter under overflaten.

I kombinasjon med strategisk plasserte geotekniske boringer basert på resultat fra undersøkelsen identifiserer vi risiko som:

Vårt team av eksperter kombinerer dataene og lager 3D-modeller ved hjelp av maskinlæring.

Modellene gir full dekning med relevante parametere for videre bruk i planleggingsarbeidet.

EMerald Geomodelling gir deg fordeler som:

  • En overordnet oversikt over prosjektområdet
  • Informasjon tidlig i planleggingsfasen av prosjeker
  • Lavere og forutsigbare kostnader
  • Tid spart
Ta Kontakt
Hva gjør vi?