Ukjente grunnforhold er en av de største risikoene knyttet

til store bygg- og anleggsprosjekter.

Vi leverer en sømløs overordnet kartlegging av grunnforholdene tidlig i prosjektet.

EMerald reduserer risiko og gir bedre grunnlag for kostnadsberegninger.

Vi tilbyr den manglende forbindelsen

mellom komplekse geofysiske modeller

og geotekniske data.

Ta kontakt på aap@emeraldgeo.no